Kezdőlap

Bernstein Béla (Várpalota, 1868. jan. 7.német koncentrációs tábor, 1944): főrabbi, történész. Tanulmányait a bp.-i rabbiképzőben végezte. 1890-ben Lipcsében avatták filozófiai doktorrá. 1892-ben lett rabbi. Előbb a szombathelyi, 1909-ben a nyíregyházi zsidó hitközség hívta meg főrabbinak. Az Orsz. Rabbiegyesület alelnöke volt. 1944 tavaszán deportálták Auschwitzba és ott mártírhalált halt. Széles körű történetírói, irodalmi tevékenységet fejtett ki. Magyarra fordította Mózes öt könyvét. – F. m. A szombathelyi izr. népiskola története (Bp., 1896); Az 1848-49-iki magyar szabadságharc és a zsidók (Bp., 1898); Zsidó honvédek a szabadságharcban (Bp., 1925); „Der Sieg” des Rabbi Jomtov-Lipman Mühlhausen (Jewish Studies in Memory of M. Guttmann, Bp., 1946); Die Anfänge dei Judengemeinde in Nyíregyháza (Semitic Studies in Memory of Immanuel Löw. Bp., 1947).