Kezdőlap

Berthóti Ferenc (?1710. szept. 11.): kuruc generális. ~ István fivére. Sáros vm.-i köznemesi család sarja. 1687-ben az eperjesi vésztörvényszék fogságra vetette. 1703-ban csatlakozott 11. Rákóczi Ferenchez. 1704-ben generális, lőcsei kapitány. 1705-ben a szenátus tagja. 1706-tól haláláig kassai vicegenerális, azaz Felső-Mo. főparancsnoka.