Kezdőlap

Bertold (1182 előtt1251. máj. 23.): érsek. Berthold merani hg. fia, Gertrúd királyné testvére. Egyházi pályára lépett, bambergi prépost volt, majd a kir.-né segítségével Mo.-on folytatta gyorsan emelkedő pályáját. 1205-től 1218-ig kalocsai érsek (kora és képzetlensége miatt ténylegesen csak 1209-ben foglalhatta el az érseki széket), 1209-től 1213-ig horvát-dalmát-szlavón bán, 1212-13-ban erdélyi vajda, Gertrúddal 11. András távollétében az ország kormányzója. Tevékenysége elősegítette annak az összeesküvésnek létrejöttét, amelynek Gertrúd áldozatul esett. ~ ekkor elmenekült és magával vitte a kir.-i kincsek jelentős részét. 1215-ben visszatért Mo.-ra, 1218-től 1251-ig mint aquilejai pátriárka erélyesen képviselte családja érdekeit és többször került érintkezésbe a m. udvarral (1242-ben Bélának a tatárok elleni megsegítéséről tárgyalt Frigyes császárral, 1243-ban a pápa utasítására keresztes hadjáratot hirdetett a tatárok ellen).