Kezdőlap

Berwaldszky Kálmán (Pankota, 1875. márc. 14.Bp., 1932. jún. 27.): pedagógus. 1895-től az iglói r. k. elemi isk. tanítója, majd 1912-től ig.-ja. 1919-től szakfelügyelő a bp.-i tanfelügyelőségnél, 1920-tól a vallás- és közoktatásügyi min.-ban a Néptanítók Lapjának szerk. je, emellett 1924-től iparostanonciskolai szakfelügyelő. Társszerk.-je volt a Pedagógiai Zsebnaptárnak és a Népiskolai Egységes Vezérkönyveknek. Oktatásüggyel, a Szegesség történetével, művészettörténettel foglalkozó cikkei és ismertetései jelentek meg. – F. m. A magyar katolikus iskolázás története (Igló, 1900); A népiskolai rajzoktatás (Igló, 1907); A sienai származású Gallicus-család és művészete (Igló, 1908); A rajzoktatás módszere (Tscheik Ernővel, Bp., 1931).