Kezdőlap

Berzeviczy Gizella (Csákvár, 1878. jan. 15.Bp:, 1954. jan. 10.): pedagógus. A bp.-i egy. elvégzése (1902) után Trencsénben, Budafokon, Szabadkán, Aradon tanított, itt kapcsolódott be a munkásmozgalomba: A Tanácsköztársaság idején Bp.-en az Erzsébet Nőisk. ig.-ja lett, fő feladata volt ezen isk. polgári isk.-i tanárképző főisk.-vá fejlesztése. Aktívan dolgozott a pedagógusok továbbképzése érdekében, 1920-ban 8 évi szabadságvesztésre ítélték és a márianosztrai fegyházba zárták. 1922-ben a fogolycsere- akció során az SZU-ba került. 1926-40ben Odesszában tanított. A II. világháborúban a fogolytáborokban folyó antifasiszta tanfolyamok oktatójaként működött. Mo. felszabadulása után hazatért. Ekkor dolgozta át és jelentette meg visszaemlékezéseit a fehérterror alatti börtönéveiről. – M. A gyermek a Szovjetunióban (Bp., 1948); Egy egész nép tanul (Új magy. ismeretterjesztő kvtár; Bp., 1948); Családi boldogságunk feltétele a béke (Bp., 1951); Márianosztra (Bp., 1953). – Irod. B. G. (nekrológ, Szabad Nép, 1954. jan. 13.); B. G. 1878-1954 Egy kommunista nő életéről (Nők L., 1954. jan. 21. 2.); Bihari Mór: B. G. forradalmi pályafutása (Ped. Szle, 1964. 1. sz.).