Kezdőlap

Berzeviczy Vincze, báró (Daróc, 1781. márc. 16.Kassa, 1834. ápr. 15.): a korai magyar színészet mecénása, az MTA t. tagja (1832). Mint katonatiszt Olaszo.-ban ismerkedett meg a színházzal, később Bécsben maga is fellépett. 1832-33-ban Abaúj vm. és Kassa város kérelmére elvállalta a kassai játékszín igazgatását. Az MTA javaslatára tűzött ki jutalmat a drámairodalom fellendítésére. A kassai színészet felvirágzása nagyrészt ~ érdeme. A m. színházügyről tudósításokat közölt külföldi lapokban és a kassai Játékszíni Tudósításokban. – Irod. Váradi Antal: Képek a magyar író- és színészvilágból (Bp., 1911).