Kezdőlap

Bese Lajos, 1958-ig Ligeti (Békéscsaba, 1926. okt. 1.Bp., 1988. jún. 18.): nyelvész, mongolista, a nyelvtudományok kandidátusa (1965). 1945-50-ben végezte egy.-i tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en, 1951-ben mongol-madzsu szakon szerzett oklevelet. Egyetemistaként a Kőrösi Csoma Sándor Népi Kollégium tagja volt, ahonnan 1949-ben kizárták. 1948-tól az MDP tagj a lett, 1950 tavaszán kizárták. 1951-ben és 1952-ben az Orsz. Könyvtári Központ, 1951-ben az MTA Könyvtárának ideiglenes alkalmazottja. 1952-ben politikai okokból a tudományos pálya elhagyására kényszerült. 1952-53-ban a bp.-i Magy. Acélárugyárban segédmunkás, 1953-54-ben az Építésügyi Min. 30/1. sz. Vállalatánál, 1954-55-ben 30/3. sz. Vállalatánál, 1956-57-ben az Egyesült Izzóban, 1957-ben a bp.-i Cserépkályhaépítő KTSz-ben kőműves. Fizikai munkavállalása idején kőműves szakképesítést szerzett. 1958-61-ben az MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményében tudományos könyvtáros. 1961-től a gyűjteményvezetője; 1982-től az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének tudományos főmunkatársa. Többször járt kutatóúton Mongóliában és a SZU-ban. 1974-75-ben a California Egy. (USA) vendégprofesszora volt. Tanulmányai főként az Acta Orientalia c. folyóiratban jelentek meg. Elsősorban a mongol nyelv kérdéseivel foglalkozott; emellett vizsgálta a mandzsu nyelvet, valamint a mongol vallástörténet, hit-és hiedelemvilág egyes problémáit. – Irod. Ecsedy Ildikó: In memoriam, B. L. (Keletkutatás, 1989. ősz).