Kezdőlap

Betegh Péter (Egeres, 1884. máj. 30.Caracas, Venezuela, 1969. febr. 1.): gyógynövényügyi szakember. 1907-ben a kolozsvári tudományegy.-en jog- és államtudományi doktorrá avatták. 1907-09-ben ösztöndíjas Németo.-ban és Angliában. 1909-től a Schottola cég erdélyi képviselője volt. 1918-ban a gyógynövénygyűjtés és -értékesítés összefogására megalapította a Pantodrog Gyógynövény Rt.-t, melynek vezérig.-ja lett. 1944-ben Ny-ra távozott, majd hazatért és részt vett a gyógynövénygyűjtés és -értékesítés újjászervezésében. 1951-ben kitelepítették Bp.-ről, ahová 1954-ben térhetett vissza. 1955-ben kivándorolt Venezuelába, s az ottani m. r. k. közösség világi elnöke lett. 1963-tól Gladwine-ban (Pennsylvania, USA) élt. Cikkei hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. Autóbaleset áldozata lett.