Kezdőlap

Bethlen András, bethleni, gróf (Kolozsvár, 1847. júl. 26.Bethlen, 1898. aug. 25.): politikus, földművelésügyi miniszter. Bp.-en jogtudományi, Brüsszelben és Lipcsében pedig nemzetgazdasági egy.-i tanulmányokat folytatott. 1873-tól 1882-ig ogy.-i képviselő, a Szabadelvű Párt tagja. 1883-tól Brassó és Szeben vm. főispánja, egyben a szászok grófja. 1890. márc. 15-től 1894. jún. 10-ig földművelésügyi miniszter Szapáry, majd Wekerle kormányában. Megalapította a Növénykísérleti Intézetet és bevezette az agrárstatisztikai felmérést. Közgazdasági cikkeket is írt. Irod. Jekel Frigyes: Gróf B. A. (Brassó, 1898); Lukinich Imre: A Bethlen család története (Bp., 1927)