Kezdőlap

Bethlen Gábor, gróf, bethleni (Nagyszeben, 1836. jún. 16.Keresd, 1897 jún. 25.): politikus. A kolozsvári ref. kollégiumban tanult, jogot a bp.-i egy.-en végzett. 1859-ben Genfbe utazott s részt vett a Kossuth irányította emigrációs mozgalmakban. 1862-től Garibaldi oldalán harcolt Olaszo.-ban. 1863-ban hazatért. Részt vett az 1865-1866-i utolsó erdélyi ogy.-en. 1868-71-ben Felső-Fehér, 1875-ben Kis-Küküllő, 1876-tól 1890-ig Nagy-Küküllő vm. főispánja. 1890-től 1896-ig előbb szabadelvű, majd nemzeti párti képviselő. Az 1877-es székely puccs idején a kormány törekvéseivel ellentétben megvédte a puccs szervezőit. 1885-ben egyik megalapítója s haláláig elnöke az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyletnek (EMKE). – Irod. Kuun Géza gróf : Emlékbeszéd bethleni gróf B. G. felett (Kolozsvár, 1897).