Kezdőlap

Bethlen Gergely, gróf, bethleni (Marosvásárhely, 1810Kolozsvár, 1867. dec. 23.): kancelláriai tisztviselő, honvédezredes. 1848-ban gróf Mikes Kelemennel megszervezte a Kossuth-huszárezredet. Bemhez csatlakozva együtt vonult vele Kolozsvárra, s aztán végigkísérte egész hadjáratában. Részt vett a vízaknai és a piski csatában. A szabadságharc bukása után Töröko.-ba és Itáliába menekült, 1859-ben Itáliába ment és Garibaldival együtt harcolt. 1865-ben az olasz hadsereg tábornokaként nyugdíjba ment. 1867-ben amnesztiát kapott, hazajött. – Irod. Deák Farkas: B. G. (Vasárnapi Újság, 1868. 7. sz.)