Kezdőlap

Bethlen János, bethleni, gróf (Kisbun, 1811. okt. 18.Kolozsvár, 1879. szept. 2.): erdélyi reformpolitikus. ~ Sándor fia. Külföldi tanulmányai után 1813-ban Marosvásárhelyen jogi vizsgát tett. Csatlakozott a Mo.-gal való uniót szorgalmazó ún. vándorpatriótákhoz. 1841-től Udvarhelyszék követe. 1848 végétől részt vett a császári csapatok elleni székely felkelés előkészítésében. A szabadságharc leverése után 3 hónapi bujkálás után kegyelmet kapott. Kolozsvárott sokat tett a Nemzeti Színház újjáteremtése érdekében, részt vett az Erdélyi Múzeum alapításában. 1865 óta megint Udvarhelyszék képviselője. Ref. egyházi főgondnok. Közreműködött a kiegyezés (1867) előkészítésében.