Kezdőlap

Bethlen János, bethleni, gróf (Bethlenszentmiklós, 1792. febr. 9.Pest, 1851. márc, 17.): politikus, 48-49-es szabadságharcos. A nagyenyedi ref. kollégiumban tanult. Részt vett a napóleoni háborúkban. 1814-től 1822-ig a bécsi erdélyi udvari kancellária titkára volt. 1822-től Kolozsvárt élt, ahol egyik vezére lett az erdélyi reformereknek. Az 1837-es nagyszebeni ogy.-en hathatós agitációjára buktatták meg a gubernátorjelöltségben Estei Ferdinánd főhg.-et. Nagy része volt abban, hogy az 1848-i kolozsvári erdélyi ogy. kimondta az uniót Mo.-gal. Bem hadseregében szolgált. 1849-ben a köztársaság híve volt. – Irod. Lukinich Imre: A Bethlen család története (Bp., 1928).