Kezdőlap

Beythe András (Sárvár, 1564. okt. 18.Németújvár, 1599): botanikus, ref. prédikátor. Életéről kevés és ellentmondó adatot ismerünk. Batthyány Ferenc gr. nevelője, utóbb a Batthyány grófok udvari papja voh, mint apja, ~ István is. Füves könyve Melius Herbariumának átvétele, bár néhány tévedését kijavította. Tulajdonképpen orvosi használatra szánt füves könyv florisztikai feljegyzések nélkül. – M. Fives-könüv, fiveknek és fáknak nevökről, természetökről és hasznokrul (Németújvár, 1595). – Irod. Halmai János: B. A. a „Fives könüv” szerzője (Orv. Hetil., 1964. 46. sz.).