Kezdőlap

Beythe István (Németújvár v. Kő, 1532Németújvár, 1612. máj. 3.): prot. prédikátor, egyházi író, természettudós. 1556-ban Hédervárott, majd Szakolcán, 1559-től Alsólendván, 1564-től Sárváron volt tanító. 1565-től a Bánffyak udvari papja Alsólendván, 1574 től Sopronban m. prédikátor, 1576-tól Németújváron Batthyány Boldizsár udvari lelkésze.. 1585-ben a Fertő és a Balaton közti kerület szuperintendense.. Az 1587-i csepregi zsinaton kánonokat bocsátott ki, amelyek ellen az ortodox lutheránus esperesek ellenállást szítottak. Az 1591-i csepregi kollokviumon nyílt szakításra került sor ~ és a lutheránusok között. 1595-ben lemondott püspöki tisztéről. Gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. Elkísérte Clusiust mo.-i botanizáló útjain és segített az egyes növényfajok m. neve és a gombaflóra összeállításában, amely feltehetően kettejük közös műve, bár egyes kutatók ~ szerzősége mellett foglalnak állást. Munkája az első m. flóraleírásnak tekinthető. – M. Stirpium nomenclator Pannonicus (Németújvár, 1583); Az evangéliomok magyarázatii... (Németújvár, 1584). – Irod. Fabó András: B. J. életrajza (Pest, 1864); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).