Kezdőlap

Bezerédj Amália (Szentivánfa, 1804. ápr. 15.Máriavölgye, 1837. szept. 21.): a kisdedóvás, a magyar gyermekirodalom úttörője. 1821-től Bezerédj Istvánnak, a reformpolitikus ogy.-i követnek a felesége. Flóri könyve (Pest, 1836) közvetlen hangú, erkölcsi irányzatú, saját illusztrációival díszített műve (melyet kislányának írt) az első m. kottás verses óvodai könyv, a 19. sz. legnépszerűbb ifjúsági könyve (16. kiadás, Bp., 1926). – F. m. Földesi estvék. Olvasókönyv a magyar ifjúság számára (Buda, 1840); Novellen und Erzählungen (Pest, 1840). – Irod. Drescher P.: Régi magyar gyermekkönyvek (Bp., 1934); Prahács Margit: Zene a régi óvodákban (Zenetud. Tanulm. 1953); Bauer Tiborné: Egy reformkori gyermekkönyv 125. évfordulójára (Magyarorsz. Óvónőképző Int. Tud. Közl., 1965).