Kezdőlap

Bicskei Gergely (?Anagni, 1303. okt. 11): választott érsek. A Katapán nemzetség Komárom vm.-i ágából származott. 1295-től 1298-ig fehérvári prépost, alkancellár. 1298-ban az esztergomi káptalan érsekké választotta. Megválasztása után elsőnek hagyta el III. Andrást és csatlakozott az Anjoukhoz, 1301-ben Esztergomban Károlyt királlyá koronázta. A Kőszegiek támadása elől menekülnie kellett. A pápa ugyan választását nem erősítette meg, de az érsekség procuratorává (gondnokává) nevezte ki, és különleges felhatalmazással látta el, amit ~ az Anjouk érdekében igyekezett kihasználni. Anagniban ölték meg, amikor pártfogóját, VIII. Bonifác pápát elfogták. – Irod. Monum. Ecclesiae Strig. (II. Strigonii, 1873).