Kezdőlap

Bieberauer Richárd (Bp., 1872. jan. 23.Bp., 1939. jan. 12.): ref. lelkész. Teológiai tanulmányait a bp.-i ref. teológiai ak.-án, a berlini és edinburghi egy.-en végezte. Előbb segédlelkész, majd 1898-ban az édesapja által alapított bp.-i Bethesda-kórház lelkésze lett. 1903-ban megalapította az első m. ref. diakonissza-nnyaházat, annak és végül a Bethesdának is ig. ja volt. Tevékenyen részt vett a belmissziói mozgalmak kiépítésében. Szerk. a Bethesda, a Filadelfia Hiradója, Református Keresztény Élet, valamint Sebestyén Jenővel a hollandiai ref.-ok részére kiadott Hongaarsche Heront c. lapot. – Irod. B. R. (Református Élet, 1939. 3. sz.)