Kezdőlap

Bielek Miksa (Svábóc, 1833. jún. 22.Bp., 1917. nov. 18.): gépészmérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bécsi műegy.-en végezte 1852-57-ben. Előbb az osztrák államvasutak szolgálatában állott, majd 1864-től 1906-ban történt nyugalomba vonulásáig a pesti műegy.-en a mechanika és a gépszerkezettan ny. r. tanára volt. A Magy. Mérnök és Építész Egylet gépészmérnöki szakosztályában több éven át az elnöki tisztet töltötte be. Értekezései főként az említett egyesület közlönyében és a Természettudományi Közlönyben jelentek meg. Jelentős volt ipari gyakorlati tevékenysége és főleg oktatási működése.