Kezdőlap

Bielz Mihály (Berethalom, 1787. máj. 10.Nagyszeben, 1866. okt. 27.): erdélyi szász természetkutató, kőnyomdász. Teológiai tanulmányokat végzett. 1811-től Berethalmon tanító, 1814-től 1822-ig lelkész Újfalun. 1822-ben megalapította Nagyszebenben az első erdélyi kőnyomdát. Nyomdájában főleg térképeket és alkalmi műlapokat sokszorosított. Emellett Erdély csiga- és kagylófaunájával foglalkozott; több új fajt ismertetett meg. 1848-ban megalapította az erdélyi természettudósok társaságát, melynek haláláig elnöke volt. 1849-ben megvakult. Értekezéseit és cikkeit németül írta.