Kezdőlap

Bihar Ferenc (Debrecen, 1847. dec. 20.Bp., 1920. máj. 17.): katonatiszt, honvédelmi miniszter. Katonai tanulmányainak elvégzése után a Ludovika Akadémia törzstiszti tanfolyamának tanára volt, őrnagy, s a 29. honvédzászlóalj parancsnoka 1884-ig, 1885-ben a kassai III. honvédker.-i parancsnokság tisztje lett. 1888-tól 1896-ig a Honvédelmi Min.-ban dolgozott ezredesi rangban. 1896-ban a honvéd tiszti tanfolyam parancsnokságának ideigl. vez.-je, a Honvédelmi Min. I. csoportjának főnöke volt. 1897-ben vezérőrnagy, majd altábornagy lett, s a székesfehérvári V. honvédkerület parancsnoka (1902–05). A Fejérváry-kormány honvédelmi minisztere (1905. jún. 18.–1906. márc. 6.) volt, 1906-ban nyugdíjba ment, mint táborszernagy, ill. c. gyalogsági tábornok. – M. Erődítéstan (Bp., 1884); Utásztan a m. kir. honvédségi Ludovica-akadémia számára (Bp., 1887).