Kezdőlap

Bihari Péter (Zsadány, 1840. febr. 5.Bp., 1888. nov. 28.): ref. főiskolai tanár, pedagógiai és filozófiai író. Teológiai tanulmányai végeztével több külföldi egy.-et látogatott. 1868-tól a szatmári gimn., 1873-tól a bp.-i ref, főisk. filozófiatanára: 1882-ben a bp: i egy.-en magántanár lett. Alapította és szerk, a Szamos c. társadalmi hetilapot (1869-73). – F. m. A filozófiai tudományok encyclopédiája (Bp., 1875), Általános és hazai művelődéstörténet (Bp., 1884); Embertan (Bp., 1885); Iskolai és hazai neveléstan (Bp., 1885); Egyetemes és részleges esztétika (Bp., 1885); Iskolai szervezettan (Bp., 1885); Tiszta gondolkodástan vagy logika (Bp., 1886); Népiskolai oktatástan (Bp., 1886).