Kezdőlap

Birkás Géza (Köveskál, 1879. aug. 1.Szeged, 1951. okt. 15.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. Bp: i és párizsi egy.-i tanulmányok, valamint nagyobb külföldi utazás után 1902-től 1923-ig bp.-i középisk.-ban tanított, 1919-től egyúttal a bp.-i tankerület francia nyelvi szakfelügyelője. 1922-ben a bp.-i egy.-en a francia irodalomtörténetből magántanári képesítést szerzett, 1923. febr.-ig a pécsi egy.-en a francia nyelv- és irodalom h., majd ny. r. tanára. 1938-39-ben az egy. rektora. 1940-től 1947-ig a szegedi egy. tanára. Francia irodalmi tárgyú cikkein, tanulmányain kívül szótár- és nyelvkönyvírással is foglalkozott. – F. m. Rousseau természetérzése (Bp., 1901); Montaigne pedagógiai tanulmányai (fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta, Bp., 1913); A francia irodalom története a legrégibb időktől napjainkig (Bp., 1927); Az ember tragédiája és a franciák (Bp., 1942); Francia-magyar, magyar-francia szótár (Bp., 1934); Francia utazók Magyarországon (Bp., 1948).