Kezdőlap

Bíró Béla (Makó, 1899. dec. 11.Irvine, USA, 1982. okt. 6.): művészettörténész, tanár. A Képzőművészeti Főisk.-n nyert 1924-ben rajztanári diplomát, 1930-ban a Pázmány Péter Tudományegy.-en doktorált Kovács Mihály 1818-1892 c. disszertációjával. Mint tanár isk. segédkönyveket írt a művészettörténeti oktatáshoz. A kolozsvári egy. magántanára volt 1943-45-ben, majd Bp.-en a Szépművészeti Múzeumban dolgozott. 1956 nov.-ében elhagyta az országot. Kaliforniában telepedett le. Long Beach-ben az Állami Egy.-en előbb docens, majd a művészettörténet tanára 1969-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1970-82-ben Bécsben élt. Közreműködött a vaduzi Mindszenty Múzeum megszervezésében. 1982-ben visszaköltözött Kaliforniába. – F. m. A művészettörténet kézikönyve (Bp., 1939); A magyar művészet alkotásai (Bp., 1942); Sikó Miklós élete és művészete (Kolozsvár, 1944); A magyar reformkor művészete (Bp., 1951); Handbook of Art History (Dubuque, 1963); Mindszenty József Esztergom, a prímások ezeréves városa (sajtó alá rendezte, Bécs, 1973)~