Kezdőlap

Bíró Gyula (Szentistvánfalva, 1894. aug. 1.Bp., 1977. jan. 12.): jogász, mezőgazdász, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1965). Kolozsváron, Debrecenben és Szegeden tanult és államtudományi doktorátust szerzett (1922). Közben elvégezte Debrecenben a gazdasági ak.-t (1921). 1925-től rk. tanár a magyaróvári Gazdasági Ak.-n, 1927–1940 között az ak. gyakorlati tanszékén folytatta elődjének, Ujhelyi Imrének munkáját. Vezette a magyaróvári Állattenyésztési Egyesületet, fölállíttatta Ujhelyi szobrát. 1940–44-ben a kolozsvári Gazdasági Ak. (1942-től Mezőgazdasági Főisk.) ig.-ja volt s az egy.-en a közgazdaságtan előadója. 1945–49-ben az Agrártudományi Egy. mezőgazdaságtudományi kara mosonmagyaróvári osztályán egy. ny. r. tanár, tanszékvezető, a tangazdaság vezetője volt. 1949-ben a Földművelésügyi Min. belső oktatási osztályán, majd az Állettenyésztési Kutató Intézetben dolgozott, amelynek egyik alapítója volt. 1954-től Mosonmagyaróvárott a tangazdaság állattenyésztője; nyugdíjazásáig (1956) a kutatóintézet állattenyésztési osztályának vezetője. Ezután szaktanácsadóként tevékenykedett. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Min. szaktanácsadó testületének tagja, 1976-ig az Orsz. Mezőgazdasági Szaktanácsadási Bizottság elnöke volt. Gyakorlati állattenyésztési és takarmányozási kérdésekkel foglalkozott, s számos közleménye jelent meg. A gödöllői Agrártudományi Egy. díszdoktorává avatta (1970). Megkapta az Ujhelyi Imre- és a Tessedik Sámuel-emlékérmet (1976). – M. Átmeneti idő és a napi adagok szabályozása a borjak mesterséges nevelésénél (Győr, 1932); A magyaróvári gazdasági akadémia tehenészetében szerzett tejelési, tenyésztési és takarmányozási tapasztalatok (Bp., 1937); Takarmányozási útmutató gyakorlati gazdák számára (Mosonmagyaróvár, 1940); Mesterséges borjúnevelés (Czakó Józseffel, Bp., 1951); Szarvasmarhahízlalás (Kalapos Istvánnal, Bp., 1951); Takarmányozástan (Bp., 1952); Gyakorlati takarmányozás (Bp., 1952); Állattenyésztésünk útja a világszínvonal felé (Bp., 1966). – Irod. B. Gy. (Óvári Mezőgazda, 1977. febr.).