Kezdőlap

Bíró Izabella (Újpest, 1892Bp., 1974. máj. 13.): tanár, nyelvész. A bp.-i egy.-en m.-német szakos tanári oklevelet és doktori címet szerzett. Egy ideig Trencsénben, majd a bp.-i Mária Terézia Leánygimn.-ban tanított. Sok éven át ig. volt. Az 1950-es évektől haláláig az MTA Nyelvtudományi Intézetében szerződéses munkatárs. Elsősorban nyelvhelyességi és stilisztikai kérdések foglalkoztatták. Fő munkaterülete a szóláskutatás volt, de szófejtéssel is foglalkozott. Egyik szerk.-je volt A magyar nyelv értelmező szótárának. A Történeti-Etimológiai Szótár, valamint a Magyar Szókészlet Finnugor Elemei c. szótár német nyelvi lektora. – F. m. Szólások és fordulatok magyar-német gyűjteménye (Schlandt Henrikkel, Bp., 1937) – Irod. S. Hámori Antónia: B. I. (Magy. Nyelv, 1974).