Kezdőlap

Bíró Lajos Pál (Eger, 1906. jún. 28.Bp., 1985. jún. 7.): irodalomtörténész, nyelvkönyv- és szótáríró. A Pázmány Péter Tudományegy.-en szerzett diplomát 1929-ben, majd 1931-ben bölcsészdoktorátust. Középisk. tanárként dolgozott a bp.-i Árpád Gimn.-ban, később ugyanitt igazgatóhelyettes volt. A British Council ösztöndíjasaként két évet töltött Sheffieldben. Hazatérése után 1942-43-ban Léván volt gimn.-i igazgató. 1945-46-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Min. sajtófőnöke, később Pest megyei tankerületi főig. Az 50-es években a Zenei Gimn.-ban és a Testnevelési Főisk.-a tanított, 1958-1966 között a Bolyai Gimn. tanára és igazgatója volt. Egyik alapítója és szerk.-je a Köznevelés c. folyóiratnak. Számos cikke, tanulmánya jelent meg különböző folyóiratokban, főleg a nyelvtanítás témaköréből. F. m. A Nemzeti Színház története 1837-1841 (Bp., 1931); Express English (Bp., 1933); A modern angol irodalom története 1890-1941 (Bp., 1942).