Kezdőlap

Biró Pál (Bp., 1881. júl. 7.New York, 1955. ápr.): üzletember. Jogi tanulmányai után 1903-tól a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. tisztviselője, 1912-ben ig.-ja, 1917-től apja, ~ Ármin halála után vezérig.-ja, 1927-től elnöke. Az ellenforradalmi rendszer gazdasági életének egyik vezetője. A Gyáriparosok Orsz. Szövetsége (GYOSZ), a Kereskedelmi és Iparkamara, a Vámpolitikai Központ stb. igazgatósági tagja. 1922-től egységes párti ngy.-i, ill. ogy.-i képviselő. Az 1935-i ogy.-i választások előtt Bethlen Istvánnal együtt kilépett a kormánypártból; 1935-től pártonkívüli programmal ogy.-i képviselő. 1940-ben emigrált.