Kezdőlap

Bíró Vencel (Vértessomló, 1885. aug. 9.Kolozsvár, 1962. dec. 2.): történetíró, egyetemi tanár. 1900-ban Vácott belépett a piarista rendbe. Kolozsváron végezte egy.-i és teológiai tanulmányait. 1908-tól a kolozsvári kat. főgimn. tanára, majd ig.-ja. 1934-ben megválasztották az önállósult romániai piarista rendtartomány főnökévé. 1940-ben a kolozsvári egy.-en az erdélyi és K-európai történelem ny. r. tanára. Mint a kolozsvári Bolyai Egy. tanára vonult nyugalomba 1948-ban. – F, m. Az erdélyi fejedelmi hatalom fejlődése 1542-1690 (Kolozsvár, 1910; Erdély követei a portán (Kolozsvár, 1921); Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene (Kolozsvár, 1925); . A kolozsvári róm. kat. főgimnázium története (1926); Keserű serbet (tört. r., Kolozsvár, 1930) Áltorjai gróf Apor István és kora (Kolozsvár, 1935); Székhelyi Mailáth G. Károly (Kolozsvár, 1940); Erdély története (Kolozsvár, 1944); Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében (Kolozsvár, 1945)