Kezdőlap

Bitay Árpád (Bp., 1896. júl. 20.Gyulafehérvár, 1937. nov. 30.): teológiai tanár. Jogi doktorátust szerzett a debreceni egy.-en. Gyulafehérvárt és Kolozsvárt volt tanár. 1931-től a kisebbségi minisztérium m. osztályának vezetője, 1933-tól Gyulafehérvár alpolgármestere és az Alsó-Fehér vm.-i tanács tagja, a romániai országos főtanács tanügyi osztályának m. tagja. Fordításai először népszerűsítették magyarul a román irodalom képviselőit. Szerk. a Műfordítások román költőkből c. antológiát (Kolozsvár, 1928). – F. m. A román irodalomtörténet összefoglaló áttekintése (Gyulafehérvár, 1922); Az erdélyi románok a protestáns fejedelmek alatt (Dicsőszentmárton, 1925); Erdély jeles kath. papjai (Kolozsvár, 1926); A moldvai magyarság (Kolozsvár, 1926); – Irod. György Lajos: Dr. B. Á. életrajzi adatai és tudományos munkássága (Kolozsvár, 1938).