Kezdőlap

Bivolányi István (1718. sz.): Ebergényi László altábornagy titkára. Az 1710-11. évről ránk maradt töredékes labanc naplója a kurucok ellen harcoló császári csapatok hadmozdulatairól ad képet. (Kiadta Thaly Kálmán: Történelmi naplók, Bp., 1875. Monum. Hung. Hist. Script. XXVII.)