Kezdőlap

Blahó Vince (18. sz.): hittudor. Kecskeméten, Kassán és Nagyszombatban tevékenykedett. 1772-ben ő adta a kecskeméti ferences plébániát a világi papok kezelésébe. Ekkor mondott beszédében, melyet 1775-ben Nagyszombatban kinyomtattak, fontos adatok vannak Kecskemét történetéről. Levelezésben állt Pray Györggyel. A hozzá írt latin nyelvű leveleket az MTA Szilády Áron-féle kéziratos gyűjteményében őrzik. – Irod. B. V. (Kecskeméti L., 1872. 44. sz.)