Kezdőlap

Blandrata György, Giorgio Biandrata (Saluzzo Piemont, 1515Gyulafehérvár, 1588. máj. 5.): olasz származású antitrinitárius vallási reformátor, orvos. A lengyel kir. né, majd Izabella m. kir.-té udvari orvosa. Merész vallási nézetei miatt a paduai inkvizíció börtönbe vetette. Innen Genfbe szökött és Kálvinhoz csatlakozott, de miután vele is szembekerült, 1558-ban Lengyelo.-ban telepedett le. Itt 1562-ben már nyíltan antitrinitárius elveket vallott. Az unitarizmus mérsékeltebb socinianus irányzatának egyik terjesztője lett. A lengyelo.-i lutheránusok és kálvinisták üldözése elől Erdélybe költözött. János Zsigmondnak és utódainak udvari orvosa. Itt Dávid Ferenccel együtt terjesztette a socinianus tanokat. Később szembefordult Dáviddal, nem fogadta el annak merész nézeteit. Ezután már csak mint orvos működött. – M. Gynaeceorum ex Aristotele et Bonnciolo a G. Blandrata medico subalpino novíter excerpta de foecunditatione, graviditate, partu et puerperio (Dávid Ferenccel, Gyulafehérvár, 1539); Cathechismus ecclesiarum dei (Dávid Ferenccel, Kolozsvár, 1566); Propositiones in disputatione Albensi (Dávid Ferenccel, Kolozsvár, 1566); Refutatio scripti G. Maioris (Kolozsvár, 1569); Omnibus fratribus et reverendis ministris per universam Poloniam (h. n. 1579; kiadta Paleolog J.: Confutatio vera et solida stb.). – Irod. Jakab Elek: Néhány adat B. ismeretéhez (Ker. Magvető, 1877); E. M. Wilbur: A history of unitarisme (Cambridge, Mass – London, 1945); Raffy Ádám: Il medico italiano Giorgio Biandratta e la sanitá publica nel' 500 in Transilvania (Reggio Emilia, 1962, Atti del Primo Congresso Europeo di Storia Ospitaliera).