Kezdőlap

Blaskovits Ferenc (Anina, 1864. márc. 21.Temesvár, 1937. nov. 16.): r. k. pap, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő. A teológiát Bécsben végezte, majd tanár a temesvári papnevelő intézetben. 1895-től a Délmagyarországi Népbank ig.-ja, kerci apát (1902), csanádi kanonok (1904), nagyprépost, prelátus. Megalakította a Délvidéki Földművelők Gazdasági Egyesületét (1891), az USA-ban a helyszínen tanulmányozta a kivándoroltak helyzetét, s bankot alapított számukra. A temesvári Landbote (1886–89), a Der Freimütige (1889–1919), majd a Banater Landwirt lapok felelős szerk.-je. Nemzeti párti, az 1898-as egyesülést követően szabadelvű programmal Orczyfalva ogy.-i képviselője (1896–1901, 1901–06). 1919-ben a délvidéki német néppárthoz csatlakozott. A Köztelek s a Magyar Gazdák Szemléje cikkírója volt. Szenátor Bukarestben (1926–27). Közgazdasági tárgyú műveket írt.