Kezdőlap

Blattny Tibor (Kassa, 1883. febr. 22.Besztercebánya, 1969. dec. 12.): erdőmérnök, botanikus, szakíró. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Ak.-n (1903) végzett. 1903-ban a besztercebányai erdőigazgatóságon dolgozott. 1917-ben főmérnök a kincstári erdészetnél, majd Selmecbányán főerdőmester, és 1918-tól Kisgaram székhellyel (Zólyom vm.) a cserpataki erdőgondnokságot vezette, 1919-ben erdőtanácsos lett. 1921-től Zsarnócára, 1930-ban Liptóújvárra került ig. h.-nek főerdőtanácsosi címmel. 1937-től a morvaországi Hodoninban, 1938-tól Pozsonyban a szlovák áll. erdészeti vezérigazgatóságon működött kormánytanácsosi rangban. 1945-től nyugdíjasként Rimaszombatban a mezőgazdasági levéltár vezetője volt. Erdészettörténeti kutatásokat folytatott. Számos publikációja jelent meg. – F. m. Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén (Fekete Lajossal, I-II., Bp., 1913). – Irod. Csapody I.: B. T. (Az erdő, 1970. 5. sz.).