Kezdőlap

Blau Lajos (Putnok, 1861. ápr. 29;Bp., 1936. márc. 8.): rabbiképző intézeti tanár, valláskutató. 1888-ban a bp.-i egy.-en filozófiai doktorátust nyert, majd rabbivizsgát tett. 1888-tól a bp.-i orsz. rabbiképző intézet tanára, 1914-től ig.-ja. 1931-ben nyugdíjba vonult. Szerk.-je a Magyar Zsidó Szemlének (1890), megalapítója és társszerzője a Hacófe (1911), továbbá a Jabneh (1928) és a Moria (1929) c. héber tudományos folyóiratnak. F. m. Masoretische Untersuchungen (Strassburg, 1891); Ó-zsidó bűvészet (Bp., 1898, németül Strassburg, 1898); Az ó-héber könyv, adalék az ókori kultúrtörténethez (Bp., 1902); Leo Modena levelei és írásai (Bp., 1905-06); A zsidó vallás és a kultúra (Bp., 1928).