Kezdőlap

Bloch Mózes (Ronsperg, Cseho., 1815. febr. 1.Bp., 1909. aug. 10.): rabbi, Talmud-kutató. Híres rabbicsaládból származott, Nagytapolcsányban és Prágában tanult. Előbb Wottiz, majd Mostec és Leipnik rabbija. 1877-től 30 éven át Bp.-en az Orsz. Rabbiképző Intézet Talmud-tanára és első ig.-ja volt. Művei a Talmud jogi kérdéseinek témák szerinti reprezentatív gyűjteményei, párhuzamba állítva az ókori keleti és a római jog anyagával. – F. m. Széfer saaré torat hatakanot (I-III., héberül, 1879-1906); A mózesi talmudikus bűnvádi eljárás (1901); A gyámság a mózesi-talmudi jog szerint (Bp., 1904). – Irod. Emlékkönyv B. M. tiszteletére (Bp., 1905); Weisz Miksa: B. M. (Bp., 1910); Bernstein Béla: B. M. (Emlékkönyv a Rabbiképző Int. ötvenéves jubileumára, Bp., 1927).