Kezdőlap

Bocsor István (Enying, 1807. okt. 18.Pápa, 1885. jún. 3.): pedagógus, író. Pápán tanult teológiát és jogot. 1835-ben lett tanár. Ugyanebben az évben Berlinbe ment s ott folytatta tanulmányait. Mint a hegeli bölcselet híve tért haza 1837-ben. A pápai kollégiumban a m. közjogot és történelmet tanította. 1845-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1848-ban az enyingi kerületet képviselte az ogy.-en. A szabadságharc bukása után kizárólag az irodalomnak élt. Több tárgyból írt tankönyvet. Latin nyelvtana öt kiadást ért el. – Irod. Emlék, B. I. főisk. tanár ... pápai főisk.-ban eltöltött félszázados tanári működése ... alkalmából (Pápa, 1882); Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében (Bp., 1960).