Kezdőlap

Boda István (Máramarossziget, 1894. okt. 24.Bp., 1979. aug. 7.): tanár, pszichológus. A bp.-i tudományegy.-en m.-francia szakos középisk. tanári oklevelet (1917), majd bölcsészdoktori oklevelet szerzett (1929). Egy.-i magántanár a szegedi tudományegy.-en (1932). Középisk, tanár Fiumében (1917-20), majd Bp.-en a Kereskedelmi Akad.-n (1920-39) tanított. A kassai Kereskedelmi Főisk.-a francia-olasz szakos tanár és a lélektani laboratórium vezetője (1939-44), majd a kolozsvári egy.-en a neveléstan tanszékvezetője (1944). Ismét Bp.-en a Kereskedelmi Főisk. tanára (1945-50) nyugalomba vonulásáig. Jelentősen hozzájárult a Magy. Pedagógia Társ. megalapításához (1928), amelynek ügyvezető titkára (1928-36), alelnöke (1936-38), ügyvezető társelnöke (1938-41), majd ügyvezető elnöke (1942-44) volt. Kutatásokat végzett a személyiség-, valamint a neveléslélektan területén. Pszichológiát oktatott a Műszaki Egy. Közgazdasági Karán. Tanulmányainak jelentős része az általa is szerk. Magyar Pszichológiai Szemlében jelent meg. – F. m. Lélektan és karakterológia (Bp., 1933); A személyiség szerkezete és kísérleti vizsgálata (Bp., 1939); A Magyar Pszichológiai Társaság Elaboratuma ... (társszerzővel, Bp., 1932).