Kezdőlap

Bodgál Ferenc (Miskolc, 1932. ápr. 2.Miskolc, 1972. szept. 2.): néprajzkutató. A bp.-i ELTE-n muzeológia-néprajz szakos oklevelet szerzett (1956) és doktorált (1961). Pályáját az egri Dobó István Múz.-ban kezdte (1955), ugyanezen évtől haláláig a miskolci Herman Ottó Múz.-ban dolgozott. Szűkebb kutatási területe a népi fémművesség, elsősorban a kovácsmesterség és a rézöntés volt. Foglalkozott az É-mo.-i betyárhagyományokkal, valamint az É-mo.-i néprajzi gyűjtések történetével. Nagyszámú tanulmánya és cikke néprajzi szakfolyóiratokban, évkönyvekben, tanulmánykötetekben és a miskolci sajtóban jelent meg. – F. m. Borsod megye néprajzi irodalma (I-II., Miskolc, 1958-1970); Vidróczky Marci az északmagyarországi néphagyományban (Miskolc, 1970). – Irod. Balassa Iván: B. F. (Ethn., 1973).