Kezdőlap

Bodnár András (Madaras, 1932. júl. 5.Madaras, 1989. júl. 8.): könyvtáros, nyelvész. A kalocsai jezsuita gimn.-ban érettségizett 1950-ben. A bp.-i Hittudományi Akad.-a folytatta tanulmányait. Itt szerzett teológiai diplomát, majd az Eötvös Loránd Tudományegy.-en könyvtárosi oklevelet. Előbb a fővárosban volt könyvtáros, majd 1974-től a Kecskeméti Megyei Könyvtárban dolgozott tudományos munkatársként. Folklorisztikával, kun nyelvemlékek kutatásával foglalkozott. Számos publikációja jelent meg e tárgykörben napilapokban és szakfolyóiratokban. 1983-tól szerkesztette a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények c. periodikát. – Irod. Mándics Mihály: B. A. (Bács-Kiskun Megyei Honismereti Közlemények, 11-12., 1989).