Kezdőlap

Bodolai István (Köröm, 1923. febr. 23.Bp., 1979. jún. 5.): meteorológus, kandidátus (1954). Középisk.-it Miskolcon végezte. 1942-től dolgozott a Meteorológiai Intézetben, észlelői munkakörben. Az intézet ösztöndíjasaként végezte egy.-i tanulmányait. Osztály-, majd főosztályvezető lett. 1970-ben az Előrejelző Intézet ig. h.-évé, később f. ig.-ává nevezték ki. Tudományos érdeklődése főként az időjárási frontok kérdéskörére irányult. Cikkei az Időjárás c. periodikában jelentek meg. – F. m. A konvektív zivatarok aerológiai-szinoptikai feltételeiről (Bp., 1954); A frontális csapadék mennyíségének szinoptikus feltételei (Jakus Emmával, Bp., 1964); Mezoszinoptika (Bp., 1981); A planetáris határréteg főbb sajátosságai (Bp., 1983); Dinamikus meteorológia (Bp., 1984). – Irod. Fejezetek a magyar meteorológia történetéből (Bp., 1970).