Kezdőlap

Bodonhelyi József (Fülöpszállás, 1909. márc. 15.Bp., 1965. okt. 24.): ref. lelkész, teológiai tanár. Középisk.-it Kecskeméten végezte, teológiát Debrecenben (1928-32), Halle-Wittenbergben (1932-33) és a skóciai Aberdeen egy.-en (1933-34, 1935-36) tanult. Ez utóbbi helyen 1936-ban bölcsészdoktorátust, 1938-ban Debrecenben „A superintendensi intézmény a skót református egyházban” értekezésével „sub auspicüs Gubernatoris” teológiai doktorátust szerzett. 1937-ben vallástanári, majd magántanári vizsgát tett Debrecenben. Aberdeenben 1960-ban díszdoktorrá avatták. Több helyen volt segédlelkész, 1939-től Orgoványban, majd Debrecenben lelkipásztor. 1941-től halálig a bp.-i teológiai a k. r. tanára, emellett 1961-től a Bp. Kálvin téri egyházközség egyik lelkipásztora volt. Cikkei, tanulmányai hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Főisk. jegyzetei mellett jelentősebb művei: A superintendensi intézmény a skót ref. egyházban (Debrecen, 1938); Az angol puritanizmus lelki élete és magyar hatásai (Debrecen, 1942); „A belmisszió kora (1896-1918)” (A Bp.-i Ref. Theol. Akadémia története 1855-1955,Bp., 1955). – Irod. B. J. 1909-1965 (Ref. Egyház, 1965); Dr. B. J. (Reformátusok Lapja, 1965).