Kezdőlap

Bodor Antal (Kolozsvár, 1878. jan. 8.Bp., 1955. jan. 3.): gazdasági szakíró. A kolozsvári egy.-en jogi doktorátust szerzett. 1927-ben a bp.-i műegy.-en a községfejlesztés c. tárgykörből magántanári képesítést nyert. A kolozsvári Takarékpénztárnál mint ügyészhelyettes kezdte működését, 1905-ben a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének megbízásából megszervezte a bank vidéki kirendeltségeit. 1920-tól az Országos Faluszövetség főtitkára, majd ig.-ja, 1935-től a Falukutató Intézet ig.-ja. 1908-ban alapította és 1914-ig szerk. Szegeden az Alföldi Gazda és 1911-14-ben a Magyar Föld c. folyóiratokat. 1924-27 között a Falu c. lap felelős szerk.-je és 1928-ig a Falu Könyvtára c. sorozat szerk.-je. A m. falukutatás egyik úttörője volt, szakirodalmi munkássága is elsősorban a falu életére vonatkozik. – F. m. A falu megismerése (Bp., 1923); A jövő faluja (Bp., 1927, angol nyelven is); Magyarország termőföldjének értéke és terhei (Bp., 1927, francia nyelven is); Budapest mezőgazdasága (Bp., 1933); A falufejlesztés alapvetése (Bp., 1934); A falukutatás vezérfonala (Bp., 1935); Magyarország helyismereti könyvészete 1827-1940 (Bp., 1944)