Kezdőlap

Bodrits István (Szabadka, 1919. márc. 11.Újvidék, 1978. szept. 29.): jugoszláviai magyar újságíró, szerkesztő, műfordító. A zágrábi egy. orvostudományi szakán folytatott tanulmányait megszakítva a szabadkai Napló szerkesztőségében kezdte újságírói pályáját. 1946-tól az újvidéki Zmaj Kiadó és Nyomdavállalatnál lett fordító, újságíró. Ebben a minőségében adta ki a vajdasági főbizottság mezőgazdasági osztályának kéthetenként megjelenő szaklapját m. nyelven (Föld Népe). 1958-tól a Magyar Szó c. napilap Hírek rovatának szerk.-je volt. A Jugoszláv népek meséi c. sorozat (1964) darabjait s az Újvidéki Rádiónál szlovén rádiójátékokat fordított m. nyelvre. Tizenhat kötet műfordítása jelent meg, némelyik közös kiadásban a bp.-i Móra, Magvető, Európa Kiadóval. Több szlovén műfordítói oklevél és díj tulajdonosa volt. – Irod. Kalapis Zoltán: B. I. (üzenet, 1980. 3. sz.).