Kezdőlap

Boga Alajos (Csíkkozmás, 1886. febr. 18.Máramarossziget, 1954. szept. 14.): egyházi író. A teológiát Bécsben a Pazmaneumban végezte. 1910-ben szentelték pappá. Lemhényben és Szászrégenben káplán. 1912-től a kolozsvári egy. filozófiakarának hallgatója, 1914-ben ott szerzett doktorátust. 1915-18 között tábori lelkész. 1919-től 1929-ig a kézdivásárhelyi gimn. tanára, majd ig. ja. 1933-ban kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő, 1939-ben pápai prelátus. Cikkei a Közművelődésben (1912), a Csíki Lapokban (1914-15), Székelyföldben (1927-30) jelentek meg. – M. A Székelyföld történetírója a XVll. században (Kolozsvár, 1914); A katolikus iskolázás múltja Erdélyben (Kolozsvár, 1940).