Kezdőlap

Bogáthi Fazekas Miklós (?Kolozsvár, 1592 nyara): unitárius lelkész, énekszerző, zsoltárfordító, az egész zsoltároskönyv első verses fordítója. 1579 elején Szentdemeteren Balássy Ferenc udvari papja, innen Gerendre került, de szombatos hitelvei miatt, a várható üldöztetések elől Baranyába menekült. Kb. 1583 tavaszán visszatért Szentdemeterre, 1591 ősze táján Kolozsvár egyik m. prédikátora lett. Teológiai munkái kéziratban maradtak. 1579-ből való unit. Énekes könyve, melyet a szombatosok is átvettek; lefordította Szent Dávid Zsoltárait. – Irod. Zoványi Jenő: Két B. F.-M. (Egyet. Phil. Közl. 1935.)