Kezdőlap

Bogáti Fazekas Miklós (1548. dec. 14.Kolozsvár 1598 és 1607 között): unitárius lelkész, költő. 1575 őszéig Désen tartózkodott, majd néhány évig Tordán tanított, 1578-ban v. legkésőbb 1579 elején Kolozsváron iskolaig. lett. 1580-ban Gerenden tanított, majd – az egyházi vezetőséggel támadt nézeteltérése miatt – visszament Tordára tanítani. 1584 végén v. 1585 első felében Homoródszentpálon lett lelkész. 1598-ban még élt, az sem lehetetlen, hogy még 1607-ben is életben volt, és valószínűleg akkor Szenterzsébeten tartózkodott. Gyakran összekeverik az előző cikkben szereplő B. F. M.-sal. – F. m. Három jeles főhadnagyoknak vetélkedések (Kolozsvár, 1576); Az ötödik része Mátyás király dolgainak (Kolozsvár, 1577); Szép história az tökéletes asszonyállatokról (Kolozsvár, 1577); Ez világi nagy sok zűrzavarról való ének (Kolozsvár, 1591); Aspasia asszony dolga... (Kolozsvár, 1591); Az nagy Castriot Györgynek... historiája... (Kolozsvár, 1592). – Irod. Dézsi Lajos: B. F. M. élete és költői munkássága (Bp., 1895); Schiller István: B. F. M. élete és vallásos tárgyú költészete (Bp., 1915).