Kezdőlap

Bogáts Dénes (Nagyszeben, 1882. ápr. 22.Sepsiszentgyörgy, 1949. nov. 8.): romániai magyar történész, nyelvész. Középisk. tanulmányait Nagyszebenben és Bp.-en végezte. Posta- és távírdai tisztviselőként dolgozott Sepsiszentgyörgyön. Az 1920-as évektől kezdve a helyi múz. levéltári anyagát dolgozta fel. Főleg helynév- és családtörténeti kutatásokkal, valamint Sepsiszentgyörgy múltjával foglalkozott. 1929-től kezdve jelentek meg írásai az Erdélyi Múzeum c. lapban. A Székelyföld írásban és képekben c. kötetben (Bp., 1941) Sepsiszentgyörgy történetét írta meg. – F. m. Az első székely huszárezred a török és a francia háborúkban 1778-1814-ig (Sepsiszentgyörgy, 1932); Zágon 1690. évi feldúlása és következményei (Kolozsvár, 1941); Háromszék vármegye (Bp., 1942); Szemeralja község, és református egyházának története (Sepsiszentgyörgy, 1943). Háromszéki oklevélszójegyzék (Kolozsvár, 1943). – Irod. Székely Zoltán: B. D. (A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve 1879-1954, Marosvásárhely, 1955); Szabó T. Attila: B. D. (Nyelv és múlt, Bukarest, 1972).