Kezdőlap

Bogdánfy Ödön (Torda, 1863. dec. 18.Bp., 1944. márc. 13.): vízépítő mérnök, hidrológus. Tanulmányait a bp: i műegy.-en végezte be 1885-ben. 1890-ben állami szolgálatba lépett: 1891-ben a hidrológia magántanára, 1893-tól az Orsz. Vizépítési Igazgatóság munkatársa, 1916-tól a bp.-i kultúrmérnöki hivatal vezetője és a műegy. c. rk. tanára. Az I. világháború idején a baloldali mérnökmozgalmak vezető alakja. A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején a Földművelésügyi Min., majd Népbiztosság Orsz. Vízépítési Igazgatóságát vezette, kidolgozta a tanácskormány vízügyi programját. Haladó magatartása miatt 1920-ban nyugdíjazták. 1894-ben megszervezte az árvizek előrejelzését, 1911-től 1916-ig a Vízügyi Közleményeket szerk. Sokoldalú szakirodalmi tevékenységével a vízépítés és hidrológia legkorszerűbb eredményeit közvetítette és fejlesztette tovább. Emlékezetére 1951-ben a Magyar Hidrológiai Társaság Bogdánfy-érem néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított a vízgazdálkodás valamely ágában elért kimagasló tudományos munkásság jutalmazására. – M. Hidrológia (Bp., 1902); Hidraulika (Bp., 1904); A természetes vfzfolyások hidraulikája (I-II, Bp., 1906); A Duna és Tisza közötti csatorna (Bp., 1907); A vízierő (Mérnöki kézikv., I-II., Bp., 1914); Az Alföld hidrológiája. Vízi munkálatok az Alföldön (Debrecen, 1925). – Irod. Devics József-Károlyi Zsigmond-Zádor Mihály: A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején (Bp., 1960); Lászlóffy Woldemár: B. Ö. születésének századik évfordulójára (Vízü. Közl. 1963. 4. sz. Bibliográfiával); Vitális Sándor: B. Ö. és a magyar Hidrológiai Társaság (Hidrológiai Közl., 1963. 5. sz.); Károlyi Zsigmond: B. Ö. a Tanácsköztársaság vízügyi szolgálatának vezetője (Vízgazdálkodás, 1963. 4. sz.); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).